Zlepšení osmihodinové tolerance fyzické zátěže u pacientů s CHOPN po podávání tiotropia 1x denně

Číslo: 1 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné onemocnění s vysokým celosvětovým výskytem. Je pro ni charakteristická obstrukce dýchacích cest, která není plně reverzibilní, lze jí však předejít a je možno ji léčit. Obstrukce je obvykle progredující a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic. Léčba CHOPN si klade za své cíle zejména prevenci progrese onemocnění, odstranění příznaků, zlepšení tolerance fyzické námahy, zlepšení kvality života pacientů, prevenci a léčbu exacerbací i dalších komplikací a snížení úmrtnosti.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné onemocnění s vysokým celosvětovým výskytem. Je pro ni charakteristická obstrukce dýchacích cest, která není plně reverzibilní, lze jí však předejít a je možno ji léčit. Obstrukce je obvykle progredující a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic. Léčba CHOPN si klade za své cíle zejména prevenci progrese onemocnění, odstranění příznaků, zlepšení tolerance fyzické námahy, zlepšení kvality života pacientů, prevenci a léčbu exacerbací i dalších komplikací a snížení úmrtnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky