Dasatinib

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Edgar Faber, CSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice a LF UP, Olomouc

Souhrn

Dasatinib (známý také pod označením BMS-354825) je derivát aminopyrimidinu (obrázek 1). Účinkuje jako selektivní kompetitivní inhibitor tyrosinových kináz Abl, Bcr/Abl, c-Kit, PDGFR-b, kináz rodiny Src (SFK) k nimž jsou řazeny kinázy Lck, Fyn, Hck, Lyn a Src, a současně jako inhibitor kinázy ephrinového receptoru (EPH).

Dasatinib (známý také pod označením BMS-354825) je derivát aminopyrimidinu (obrázek 1). Chemicky jde o N-(2-chlor-6- -methyl-fenyl)-2-(6-(4-(2-hydroxyethyl)-piperazin-1-yl)-2-methylpyrimidin-4-ylamino)thiazol-5-karboxamid. Účinkuje jako selektivní kompetitivní inhibitor tyrosinových kináz Abl, Bcr/Abl, c-Kit, PDGFR-b, kináz rodiny Src (SFK) k nimž jsou řazeny kinázy Lck, Fyn, Hck, Lyn a Src, a současně jako inhibitor kinázy ephrinového receptoru (EPH). Je intenzivně zkoumán u řady hematologických onemocnění (nejdále pokročily klinické studie u chronické myeloidní leukemie – CML), ale i u některých solidních nádorů. Jeho výrobcem je společnost Bristol-Myers Squibb a doposud není registrován k běžnému klinickému použití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky