Fulvestrant – nová možnost hormonální léčby karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB 1. LF UK, Praha

Souhrn

Hormonální léčba je nejstarší a nejbezpečnější klinicky ověřená systémová léčba používaná ve všech stadiích karcinomu prsu. Hormonální léčba má pevné místo v komplexní léčbě hormonálně dependentních karcinomů prsu jak u menoaktivních, tak u postmenopauzálních žen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky