Letrozol

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Endokrinní léčba karcinomu prsu s pozitivními estrogenními receptory je důležitou terapeutickou modalitou a zaujímá nezaměnitelné místo v systémové léčbě jak nepokročilého, tak pokročilého onemocnění. Donedávna zde zaujímal klíčovou pozici antiestrogen tamoxifen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky