Cetuximab a modulace EGFR – potenciál v terapii solidních nádorů

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Pavel Vítek
doc. MUDr. Jozef Rosina*
MUDr. Miloslav Pála
MUDr. Petra Holečková
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce 1. LF UK, Praha
*Ústav biofyziky 3. LF UK, Praha

Souhrn

Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR – epidermal growth factor receptor) byl objeven a poprvé klonován v roce 1984. Jeho deregulace byla současně zjištěna u řady nádorů. Zvýšená exprese („overexprese“) EGFR je součástí fenotypu nádorů vycházejících primárně z epiteliálních tkání. O 20 let později se EGFR stal významnou cílovou strukturou tzv. bioterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky