Cetuximab a modulace EGFR – potenciál v terapii solidních nádorů

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Pavel Vítek
doc. MUDr. Jozef Rosina1
MUDr. Miloslav Pála
MUDr. Petra Holečková
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce 1. LF UK, Praha
1 Ústav biofyziky 3. LF UK, Praha

Souhrn

Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR – epidermal growth factor receptor) byl objeven a poprvé klonován v roce 1984. Jeho deregulace byla současně zjištěna u řady nádorů. Zvýšená exprese („overexprese“) EGFR je součástí fenotypu nádorů vycházejících primárně z epiteliálních tkání. O 20 let později se EGFR stal významnou cílovou strukturou tzv. bioterapie.

Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR – epidermal growth factor receptor) byl objeven a poprvé klonován v roce 1984. Jeho deregulace byla současně zjištěna u řady nádorů. Zvýšená exprese („overexprese“) EGFR je součástí fenotypu nádorů vycházejících primárně z epiteliálních tkání. O 20 let později se EGFR stal významnou cílovou strukturou tzv. bioterapie. Spektrum mechanismů účinků, které bioterapie zahrnuje, je široké. Modulace EGFR patří k mechanismům, které byly extenzivně prozkoumány. Jako modalita protinádorové léčby byla již ověřena v klinických studiích III. fáze a lze ji využít ve standardní léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky