Ezetimib

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.
MUDr. Tomáš Doležal1
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Ezetimib je hypolipidemikum ze skupiny selektivních inhibitorů absorpce cholesterolu. Jedná se o prvního zástupce ze skupiny 2-azetidionů. Ezetimib je určen pro kombinační terapii se statiny u primární hypercholesterolemie a k monoterapii u pacientů, kteří nemohou užívat statin. Je také vhodný k léčbě familiární homozygotní hypercholesterolemie.

Ezetimib je hypolipidemikum ze skupiny selektivních inhibitorů absorpce cholesterolu. Jedná se o prvního zástupce ze skupiny 2-azetidionů. Ezetimib je určen pro kombinační terapii se statiny u primární hypercholesterolemie a k monoterapii u pacientů, kteří nemohou užívat statin. Je také vhodný k léčbě familiární homozygotní hypercholesterolemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky