Nízkomolekulární hepariny v iniciální léčbě akutní hluboké žilní trombózy

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obory: Hematologie, Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Jiří Žižka
Autoři - působiště: I. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice a IPVZ, Praha

Souhrn

Hluboká žilní trombóza (HŽT) a plicní embolie (PE), tedy žilní tromboembolická nemoc (TEN), je časté, život ohrožující onemocnění, které nemocného ohrožuje zejména rozvojem PE a v dalším období rozvojem posttrombotického syndromu a rizikem recidivy onemocnění. Základním cílem léčby HŽT je zabránit extenzi trombu, předejít rozvoji PE a v budoucnu recidivě HŽT a vzniku posttrombotického syndromu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky