Přehled terapie nehodgkinských lymfomů

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Ingrid Vášová
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika, FN Bohunice, Brno

Souhrn

Nehodgkinské lymfomy (NHL) tvoří heterogenní skupinu lymfoproliferativních nemocí různorodého biologického chování a s odlišnou odpovědí na léčbu. NHL vznikají maligní transformací různých diferenciačních stadií lymfocytů. Historie klasifikace lymfomů je dlouhá a složitá, od Rappaportovy klasifikace z roku 1966 dospěla přes několik velmi odlišných systémů k současné klasifikaci WHO.

Nehodgkinské lymfomy (NHL) tvoří heterogenní skupinu lymfoproliferativních nemocí různorodého biologického chování a s odlišnou odpovědí na léčbu. NHL vznikají maligní transformací různých diferenciačních stadií lymfocytů. Historie klasifikace lymfomů je dlouhá a složitá, od Rappaportovy klasifikace z roku 1966 dospěla přes několik velmi odlišných systémů k současné klasifikaci WHO (tabulka 1), která vešla v platnost v roce 2001 a je kromě morfologických kritérií založena na imunologických a molekulárně genetických vlastnostech jednotlivých diagnostických jednotek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky