Nové lékové interakce

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Onkologie
Autoři: Mgr. Michaela Procházková
Autoři - působiště: Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha

Souhrn

Prodloužení protrombinového času po jednorázovém podání fluconazolu u žen užívajících warfarin. Jednorázová p. o. dávka 150 mg fluconazolu podávaného při vulvovaginální kandidóze může velmi výrazně prodloužit protrombinový čas u žen, které užívají warfarin. K těmto výsledkům dospěla studie, která byla publikována v únorovém čísle časopisu Obstetrics and Gynecology. O fluconazolu je známé, že interaguje s mnoha léky – i s warfarinem.

Prodloužení protrombinového času po jednorázovém podání fluconazolu u žen užívajících warfarin. Jednorázová p. o. dávka 150 mg fluconazolu podávaného při vulvovaginální kandidóze může velmi výrazně prodloužit protrombinový čas u žen, které užívají warfarin. K těmto výsledkům dospěla studie, která byla publikována v únorovém čísle časopisu Obstetrics and Gynecology. O fluconazolu je známé, že interaguje s mnoha léky – i s warfarinem. Při současném podávání fluconazolu s warfarinem se prodlužuje protrombinový čas. Proto je třeba u nemocných užívajících současně fluconazol a kumarinová antikoagulancia monitorovat protrombinový čas. Studií, které sledovaly vliv několikadenního podávání fluconazolu na riziko krvácení, najdeme v literatuře dostatek, žádná studie však nezkoumala vliv jednorázového podání fluconazolu na protrombinový čas.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky