Profylaxe nízkomolekulárními hepariny během těhotenství není spojena se snížením denzity kostního minerálu – podstudie TIPPS-BMD

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Snížení denzity kostního minerálu (bone mineral density – BMD) je závažná a poměrně častá komplikace dlouhodobé léčby heparinem, bohužel však dosud nebyly k dispozici adekvátní randomizované, placebem kontrolované klinické studie, které by popsaly riziko tohoto nežádoucího účinku při dlouhodobé léčbě nízkomolekulárními hepariny (low-molecular-weight heparin – LMWH)

Snížení denzity kostního minerálu (bone mineral density – BMD) je závažná a poměrně častá komplikace dlouhodobé léčby heparinem, bohužel však dosud nebyly k dispozici adekvátní randomizované, placebem kontrolované klinické studie, které by popsaly riziko tohoto nežádoucího účinku při dlouhodobé léčbě nízkomolekulárními hepariny (low-molecular-weight heparin – LMWH)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky