Různý vliv antihypertenziv na centrální krevní tlak v aortě a kardiovaskulární parametry – studie CAFE

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Při konvenčním způsobu měření krevního tlaku, tedy na brachiální arterii, se předpokládá, že hodnoty takto naměřené přesně odpovídají krevnímu tlaku v centrálním oběhu. Tento předpoklad je podporován řadou nevyvratitelných pozorování, která potvrzují, že hodnoty brachiálního krevního tlaku (TK) jsou významnými prediktory strukturálního kardiovaskulárního poškození, morbidity a mortality.

Při konvenčním způsobu měření krevního tlaku, tedy na brachiální arterii, se předpokládá, že hodnoty takto naměřené přesně odpovídají krevnímu tlaku v centrálním oběhu. Tento předpoklad je podporován řadou nevyvratitelných pozorování, která potvrzují, že hodnoty brachiálního krevního tlaku (TK) jsou významnými prediktory strukturálního kardiovaskulárního poškození, morbidity a mortality.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky