Zoledronát v porovnání s placebem snižuje výskyt kostních komplikací u žen s metastázami do kostí při onemocnění karcinomem prsu

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
Odhaduje se, že u pacientek s onemocněním pokročilým karcinomem prsu se během vývoje choroby mohou až v 65–75 % případů objevit metastázy do kostí. Kostní metastázy mohou vést k vážným komplikacím ze strany skeletu, jako jsou patologické zlomeniny, bolesti v kostech vyžadující paliativní radioterapii, komprese míchy či hyperkalcemie. Standardem v prevenci kostních komplikací u pacientek s metastázami do kostí při onemocnění karcinomem prsu je podávání i. v. bisfosfonátů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky