Porovnání letrozolu s tamoxifenem v léčbě postmenopauzálních žen s časným karcinomem prsu – studie BIG 1-98

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Celosvětově onemocní každoročně karcinomem prsu kolem milionu žen. Přibližně 60–80 % těchto nádorů vykazuje pozitivitu pro hormonální receptory (estrogenní a/nebo progesteronové). U žen po menopauze s časným karcinomem prsu je hlavní adjuvantní strategií systémová hormonální terapie. Zavedení adjuvantního podávání tamoxifenu do klinické praxe sice znamenalo významný pokrok v léčbě, přesto se objevují novější látky, které znamenají další posun.

Celosvětově onemocní každoročně karcinomem prsu kolem milionu žen. Přibližně 60–80 % těchto nádorů vykazuje pozitivitu pro hormonální receptory (estrogenní a/nebo progesteronové). U žen po menopauze s časným karcinomem prsu je hlavní adjuvantní strategií systémová hormonální terapie. Zavedení adjuvantního podávání tamoxifenu do klinické praxe sice znamenalo významný pokrok v léčbě, přesto se objevují novější látky, které znamenají další posun.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky