Vliv podávání dalteparinu ve srovnání s kumarinovými deriváty na přežití pacientů s nádorovým onemocněním a akutní žilní trombózou

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Trombóza je častá komplikace u nemocných s nádorovými onemocněními, u kterých dochází vlivem onemocnění ke změnám hemokoagulačních parametrů ve prospěch hyperkoagulace. Riziko tromboembolické nemoci (TEN) se dále zvyšuje chirurgickými výkony, chemoterapií, kanylací a imobilizací nemocných. V rámci sekundární prevence TEN se doporučuje podávání derivátů kumarinu (warfarinu) nebo nízkomolekulárních heparinů (low-molecular- -weight heparins – LMWH).

Trombóza je častá komplikace u nemocných s nádorovými onemocněními, u kterých dochází vlivem onemocnění ke změnám hemokoagulačních parametrů ve prospěch hyperkoagulace. Riziko tromboembolické nemoci (TEN) se dále zvyšuje chirurgickými výkony, chemoterapií, kanylací a imobilizací nemocných. V rámci sekundární prevence TEN se doporučuje podávání derivátů kumarinu (warfarinu) nebo nízkomolekulárních heparinů (low-molecular- -weight heparins – LMWH).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky