Kalciový senzibilizátor levosimendan snižuje ve srovnání s dobutaminem oxidativní poškození tkáně, koncentraci natriuretického peptidu typu B a prozánětlivých cytokinů v krvi pacientů s dekompenzovaným srdečním selháním

Číslo: 2 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Cílem studie bylo porovnat účinek nové inotropní látky levosimendanu s účinkem dobutaminu u pacientů s těžkým dekompenzovaným srdečním selháním. Autoři srovnávali účinek levosimendanu proti dobutaminu na koncentraci natriuretického peptidu typu B (BNP), interleukinu-6 (IL-6), tumory nekrotizujícího faktoru-a (TNF-α) a malondialdehydu (MDA) v krvi po podání obou látek.

Cílem studie bylo porovnat účinek nové inotropní látky levosimendanu s účinkem dobutaminu u pacientů s těžkým dekompenzovaným srdečním selháním. Autoři srovnávali účinek levosimendanu proti dobutaminu na koncentraci natriuretického peptidu typu B (BNP), interleukinu-6 (IL-6), tumory nekrotizujícího faktoru-a (TNF-α) a malondialdehydu (MDA) v krvi po podání obou látek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky