Hydromorphon

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jan Lejčko
*Mgr. Michaela Procházková
Autoři - působiště: Centrum léčby bolesti, ARK FN, Plzeň
*Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Opioidní analgetika patří mezi nejvíce užívané látky k tišení silných až velmi silných bolestí. Na konci 19. a na začátku 20. století byla díky velkým pokrokům v chemii syntetizována řada semisyntetických morfinových derivátů – např. diacetylmorfin (heroin), hydromorphon nebo oxymorphon. První klinická zmínka o hydromorphonu byla zaznamenána v roce 1926. Farmakokinetika hydromorphonu po jeho i.v. a p.o. podání do lidského organismu byla poprvé sledována v roce 1981.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky