Hydromorphon

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jan Lejčko
1Mgr. Michaela Procházková
Autoři - působiště: Centrum léčby bolesti, ARK FN, Plzeň
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Opioidní analgetika patří mezi nejvíce užívané látky k tišení silných až velmi silných bolestí. Na konci 19. a na začátku 20. století byla díky velkým pokrokům v chemii syntetizována řada semisyntetických morfinových derivátů – např. diacetylmorfin (heroin), hydromorphon nebo oxymorphon. První klinická zmínka o hydromorphonu byla zaznamenána v roce 1926. Farmakokinetika hydromorphonu po jeho i.v. a p.o. podání do lidského organismu byla poprvé sledována v roce 1981.

Opioidní analgetika patří mezi nejvíce užívané látky k tišení silných až velmi silných bolestí. Na konci 19. a na začátku 20. století byla díky velkým pokrokům v chemii syntetizována řada semisyntetických morfinových derivátů – např. diacetylmorfin (heroin), hydromorphon nebo oxymorphon. První klinická zmínka o hydromorphonu byla zaznamenána v roce 1926. Farmakokinetika hydromorphonu po jeho i.v. a p.o. podání do lidského organismu byla poprvé sledována v roce 1981.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky