Pregabalin

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Neurologie
Autoři: Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
*MUDr. Tomáš Doležal
Autoři - působiště: Neurologické oddělení, Neuropsychiatrické a epileptologické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, a Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
*Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Jediným cílem protizáchvatové léčby u epilepsie je optimální kvalita života nemocných. Na jedné straně jde o maximální kompenzaci epileptických záchvatů, na druhé straně o optimální interiktální funkční stav nemocných, somatický i psychický. Jinými slovy, u antiepileptik jde o vybalancovaný poměr mezi jejich dostatečnými antikonvulzivními účinky a jejich dobrou snášenlivostí a bezpečností.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky