Doporučení Italské psychogeriatrické asociace pro léčbu Alzheimerovy choroby

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Autoři - působiště: Centrum pro Alzheimerovu chorobu Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

V roce 2005 vydala Italská psychogeriatrická společnost doporučení (guidelines) pro léčbu Alzheimerovy choroby. Tyto standardy, publikované jako supplementum časopisu Drugs & Aging, se staly podkladem pro vznik dalších evropských národních standardů terapie Alzheimerovy choroby i dalších demencí. Základem standardů byla práce kolektivu autorů pod vedením Carla Caltagirona, která shrnuje mínění expertů z různých odborných společností zabývajících se v Itálii Alzheimerovou chorobou.

V roce 2005 vydala Italská psychogeriatrická společnost doporučení (guidelines) pro léčbu Alzheimerovy choroby. Tyto standardy, publikované jako supplementum časopisu Drugs & Aging, se staly podkladem pro vznik dalších evropských národních standardů terapie Alzheimerovy choroby i dalších demencí. Základem standardů byla práce kolektivu autorů pod vedením Carla Caltagirona, která shrnuje mínění expertů z různých odborných společností zabývajících se v Itálii Alzheimerovou chorobou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky