Lze snížit kardiovaskulární riziko při ischemické chorobě srdeční léčbou deprese?

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Milan Vrána, DrSc.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.1
Autoři - působiště: Hrusická 2515, Praha
1 Psychiatrická katedra IPVZ, IKEM a Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

Souhrn

Po prodělaném infarktu myokardu stoupá úměrně s tíží deprese kardiovaskulární mortalita, výskyt anginy pectoris, srdeční selhávání a zhoršení kvality života. Systematický přehled výsledků ze 64 studií potvrdil, že také deprese je kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Deprese jako nový rizikový faktor ale zatím nebyla zařazena do amerických, evropských ani českých doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Diskuse o vztahu mezi depresí a kardiovaskulárním onemocněním pokračuje a příspěvkem k ní je mimo jiné i tento článek.

Po prodělaném infarktu myokardu stoupá úměrně s tíží deprese kardiovaskulární mortalita, výskyt anginy pectoris, srdeční selhávání a zhoršení kvality života. Systematický přehled výsledků ze 64 studií potvrdil, že také deprese je kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Deprese jako nový rizikový faktor ale zatím nebyla zařazena do amerických, evropských ani českých doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Diskuse o vztahu mezi depresí a kardiovaskulárním onemocněním pokračuje a příspěvkem k ní je mimo jiné i tento článek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky