Parciální agonismus jako nový trend ve farmakoterapii schizofrenie – armakologické a klinické aspekty

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Martin Anders, Ph.D.
*MUDr. Tomáš Doležal
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
*Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Zatím nejúspěšnějším farmakologickým přístupem ve farmakoterapii schizofrenie je blokáda dopaminových D2-receptorů v mesolimbické a mesokortikální oblasti mozku. Atypická antipsychotika přinesla silnou vazbu a blokádu serotoninových receptorů, zejména pak podtypu 5-HT2A. Významně nižší výskyt extrapyramidových příznaků je dán silnější blokádou 5-HT2A než D2 a také agonismem 5-HT1A.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky