Platnost škály pro měření diabetické neuropatické bolesti v klinických studiích

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Bolest, Diabetologie

Souhrn

V kontrolovaných klinických studiích hodnotících analgetickou léčbu je jedním z nejčastěji sledovaných parametrů intenzita bolesti. V 6týdenní studii se 149 pacienty s diagnózou diabetické neuropatie, kteří byli pro bolest léčeni, byla pro vyhodnocení intenzity bolesti použita multidimenzionální stupnice pro měření neuropatické bolesti – Neuropathic Pain Scale (NPS). Pacienti byli randomizováni do skupiny léčené oxycodonem CR nebo do skupiny, která dostávala placebo. Pacienti vyplnili NPS před zahájením studie, v jejím průběhu a po jejím ukončení.

V kontrolovaných klinických studiích hodnotících analgetickou léčbu je jedním z nejčastěji sledovaných parametrů intenzita bolesti. V 6týdenní studii se 149 pacienty s diagnózou diabetické neuropatie, kteří byli pro bolest léčeni, byla pro vyhodnocení intenzity bolesti použita multidimenzionální stupnice pro měření neuropatické bolesti – Neuropathic Pain Scale (NPS). Pacienti byli randomizováni do skupiny léčené oxycodonem CR nebo do skupiny, která dostávala placebo. Pacienti vyplnili NPS před zahájením studie, v jejím průběhu a po jejím ukončení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky