Nefazodon v léčbě kokainové závislosti se současnými depresivními symptomy

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Nefazodon jako antidepresivum s duálním mechanismem účinku na zpětné vychytávání serotoninu a noradrenalinu a antagonistické působení na receptory 5-HT2A byl nově zkoumán u pacientů závislých na kokainu a současně trpících depresivními projevy, a to s ohledem na možné omezení užívání kokainu. Během 8týdenního podávání v dávce 200 mg 2x denně (n = 34) došlo oproti placebu (n = 35) k výraznému poklesu koncentrace benzoylekgoninu v moči, a to jako následek sníženého cravingu po droze.

Nefazodon jako antidepresivum s duálním mechanismem účinku na zpětné vychytávání serotoninu a noradrenalinu a antagonistické působení na receptory 5-HT2A byl nově zkoumán u pacientů závislých na kokainu a současně trpících depresivními projevy, a to s ohledem na možné omezení užívání kokainu. Během 8týdenního podávání v dávce 200 mg 2x denně (n = 34) došlo oproti placebu (n = 35) k výraznému poklesu koncentrace benzoylekgoninu v moči, a to jako následek sníženého cravingu po droze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky