Léčba methadonem u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí a se závislostí na opioidech – dlouhodobé sledování

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Bolest

Souhrn

Celkem 60 pacientů, kteří byli zahrnuti do methadonového programu a byli léčeni pro chronickou nenádorovou bolest, bylo zařazeno do studie, která měla sledovat problémy s použitím opioidů u těchto pacientů s ohledem na tlumení bolesti. Pacienti dostávali methadon v dávce od 10 mg do 350 mg. Před zahájením podávání methadonu byli všichni pacienti na nemocenské, po léčbě, která trvala v průměru 34 měsíců, se jich 5 vrátilo do práce. Léčbu nedokončilo 10 pacientů (4 pro nauzeu, 4 pro odchýlení od léku, 1 pro arytmii a 1 pro nedostatečnou analgezii). Jako dobrou ohodnotilo úlevu od bolesti 75 % pacientů, jako střední 25 % pacientů. Strukturovaný methadonový program může být tedy použit pro léčbu bolesti u pacientů se závislostí na opiodech, limitujícím prvkem je však výskyt nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky