Oxcarbamazepin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Bolest, Diabetologie

Souhrn

Účinnost a bezpečnost oxcarbamazepinu v monoterapii u pacientů s neuropatickou bolestí diabetického původu byla sledována v multicentrické, 16týdenní, placebem kontrolované studii. Do studie bylo zařazeno celkem 146 pacientů – 69 do skupiny oxcarbamazepinu a 77 do skupiny placeba.

Účinnost a bezpečnost oxcarbamazepinu v monoterapii u pacientů s neuropatickou bolestí diabetického původu byla sledována v multicentrické, 16týdenní, placebem kontrolované studii. Do studie bylo zařazeno celkem 146 pacientů – 69 do skupiny oxcarbamazepinu a 77 do skupiny placeba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky