Bupropion XL v léčbě hyperaktivity spojené s deficitem pozornosti

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Studie zaměřená na zhodnocení 8týdenního podávání bupropionu u 162 dospělých pacientů s diagnózou ADHD popisuje účinnost bupropionu XL v dávkách do 450 mg/den. Pozitivní odpověď na léčbu (definovaná jako alespoň 30% snížení podle stupnice ADHD) byla zaznamenána u 53 % pacientů léčených bupropionem, resp. 31 % pacientů na placebu (p = 0,004), přičemž signifikantního rozdílu bylo dosaženo již na konci 2. týdne (p = 0,01). Léčba bupropionem byla navíc dobře snášena, aniž by se vyskytl jakýkoliv závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek.

Studie zaměřená na zhodnocení 8týdenního podávání bupropionu u 162 dospělých pacientů s diagnózou ADHD popisuje účinnost bupropionu XL v dávkách do 450 mg/den. Pozitivní odpověď na léčbu (definovaná jako alespoň 30% snížení podle stupnice ADHD) byla zaznamenána u 53 % pacientů léčených bupropionem, resp. 31 % pacientů na placebu (p = 0,004), přičemž signifikantního rozdílu bylo dosaženo již na konci 2. týdne (p = 0,01). Léčba bupropionem byla navíc dobře snášena, aniž by se vyskytl jakýkoliv závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky