Výskyt kardiovaskulárních příhod ve studiích s celecoxibem – metaanalýza

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Osteologie

Souhrn

Uvedení selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2), koxibů, do klinické praxe bylo vedeno snahou o zvýšení gastrointestinální bezpečnosti léčby nesteroidními protizánětlivými léky (NSA), jejichž gastrointestinální toxicita je dobře známým nežádoucím účinkem. V posledních letech se však významně zvýšil zájem o kardiovaskulární bezpečnost koxibů. Důvodem byly zejména výsledky studií s rofecoxibem, v nichž bylo ve skupinách léčených tímto koxibem zaznamenáno zvýšení výskytu kardiovaskulárních trombotických příhod a rofecoxib byl stažen z trhu.

Uvedení selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2), koxibů, do klinické praxe bylo vedeno snahou o zvýšení gastrointestinální bezpečnosti léčby nesteroidními protizánětlivými léky (NSA), jejichž gastrointestinální toxicita je dobře známým nežádoucím účinkem. V posledních letech se však významně zvýšil zájem o kardiovaskulární bezpečnost koxibů. Důvodem byly zejména výsledky studií s rofecoxibem, v nichž bylo ve skupinách léčených tímto koxibem zaznamenáno zvýšení výskytu kardiovaskulárních trombotických příhod a rofecoxib byl stažen z trhu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky