Pravděpodobnost remise depresivní poruchy jako výsledek léčby bupropionem nebo SSRI, metaanalýza sedmi randomizovaných kontrolovaných studií

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V nedávno publikované metaanalýze 7 klinických studií zaměřených na léčbu depresivní poruchy v ambulantní praxi byla porovnávána účinnost látek ze skupiny SSRI (sertralin, n = 343; fluoxetin, n = 339; paroxetin, n = 49) a účinnost inhibitoru NDR bupropionu (n = 732), resp. placeba (n = 512). Pozitivní odpovědi na léčbu bylo dosaženo u 62 % pacientů léčených bupropionem vs 63 % pacientů dostávajících SSRI; dosažení remise bylo pozorováno v obou skupinách shodně u 47 % pacientů, přičemž obě léčebné modality byly významně lepší než placebo (p < 0,001). Léčba SSRI byla mnohem častěji provázena nežádoucími účinky (zejména pokles libida, ospalost, průjem), bupropion častěji působil sucho v ústech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky