Neurokognitivní účinky olanzapinu či nízkých dávek haloperidolu při dlouhodobém podávání u pacientů s první psychotickou epizodou

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Neurokognitivní deficit je zjevný zejména při první psychotické epizodě. S cílem jej minimalizovat byl proto nemocným (n = 263 – schizofrenie, schizoafektivní nebo schizofreniformní porucha) po dobu dvou let léčebně podáván olanzapin (v průměru 11,3 mg/den) nebo haloperidol (v průměru 4,87 mg/den). Statisticky významné zlepšení stavu bylo na konci studie patrné v obou skupinách, avšak olanzapin byl oproti haloperidolu účinnější ve 12. (p = 0,14) a 24. týdnu léčby (p = 0,029). Obě sledované látky tak v této studii prokazují svoji účinnost, avšak u olanzapinu je možné očekávat rychlejší nástup účinku.

Neurokognitivní deficit je zjevný zejména při první psychotické epizodě. S cílem jej minimalizovat byl proto nemocným (n = 263 – schizofrenie, schizoafektivní nebo schizofreniformní porucha) po dobu dvou let léčebně podáván olanzapin (v průměru 11,3 mg/den) nebo haloperidol (v průměru 4,87 mg/den). Statisticky významné zlepšení stavu bylo na konci studie patrné v obou skupinách, avšak olanzapin byl oproti haloperidolu účinnější ve 12. (p = 0,14) a 24. týdnu léčby (p = 0,029). Obě sledované látky tak v této studii prokazují svoji účinnost, avšak u olanzapinu je možné očekávat rychlejší nástup účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky