Porovnání účinnosti nebivololu proti carvedilolu na funkci levé komory srdeční a na toleranci pracovní zátěže u pacientů s neischemickou dilatační kardiomyopatií. Dvanáctiměsíční studie

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Kardiologie

Souhrn

Do dvojitě zaslepené studie bylo zařazeno 72 pacientů (věk 55 Ī 9,5 roku) s neischemickou dilatační kardiomyopatií (NIDC), s ejekční frakcí levé komory srdeční (EFLK) pod 45 % a se srdečním selháním třídy II až III podle klasifikace NYHA (New York Heart Association). Pacienti byli radomizováni do dvou skupin. Jedna z nich (n = 34) byla léčena nebivololem, druhá (n = 38) carvedilolem. Pacienti byli hodnoceni echokardiograficky a ergometricky na začátku studie, za 3 a za 12 měsíců.

Do dvojitě zaslepené studie bylo zařazeno 72 pacientů (věk 55 Ī 9,5 roku) s neischemickou dilatační kardiomyopatií (NIDC), s ejekční frakcí levé komory srdeční (EFLK) pod 45 % a se srdečním selháním třídy II až III podle klasifikace NYHA (New York Heart Association). Pacienti byli radomizováni do dvou skupin. Jedna z nich (n = 34) byla léčena nebivololem, druhá (n = 38) carvedilolem. Pacienti byli hodnoceni echokardiograficky a ergometricky na začátku studie, za 3 a za 12 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky