Léčba postmenopauzálních návalů horka venlafaxinem: randomizovaná, kontrolovaná studie

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ve studii s 80 ženami po menopauze stěžujícími si na návaly horka častěji než 14krát za týden byla zjišťována účinnost venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním. Pacientky jej užívaly v dávce 37,5 mg/den po dobu jednoho týdne a následně 75 mg/den po dobu 11 týdnů. Subjektivně pociťované zlepšení popisovalo při návštěvě lékaře v prvním měsíci signifikantně více žen léčených venlafaxinem (p < 0,001). Ačkoliv intenzita návalů byla v této skupině hodnocena jako poněkud menší, oproti placebu zde již nebyl statisticky významný rozdíl (p = 0,25). Léčba venlafaxinem byla mimo jiné častěji provázena suchem v ústech, ospalostí a sníženou chutí k jídlu, ale i přesto se po skončení studie rozhodlo 93 % pacientek v léčbě pokračovat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky