Monoterapie quetiapinem v léčbě deprese u bipolární poruchy – studie BOLDER

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Depresivní epizody u pacientů s bipolární poruchou typu I a II jsou významným zdrojem mortality a morbidity. Pokud se pacienti s bipolární poruchou typu I nacházejí v depresivní epizodě, trvá tato epizoda třikrát déle než epizoda manická, a rekonvalescence z deprese trvá podstatně déle než z manické epizody. Deprese u bipolární poruchy je spojena s vyšším výskytem funkční neschopnosti a zvýšením rizika sebevraždy. V poslední době se v léčbě deprese u pacientů s bipolární poruchou začínají uplatňovat atypická antipsychotika (olanzapin). Atypické antipsychotikum quetiapin se používá v léčbě akutní manie u bipolární poruchy, v řadě studií se ukázalo, že quetiapin by mohl být účinný i na depresivní symptomy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky