Carvedilol ve srovnání s metoprololem v akutní fázi infarktu myokardu

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

β-adrenergní blokáda má významný kardioprotektivní účinek v akutní fázi infarktu myokardu. Autoři sledovali vliv carvedilolu a metoprololu na neurovegetativní regulaci srdečního rytmu při akutním infarktu myokardu u pacientů, kteří byli léčeni perkutánní koronární intervencí (PCI). Použili metodu měření turbulence srdeční frekvence (sinusového srdečního rytmu) po komorové extrasystole.

β-adrenergní blokáda má významný kardioprotektivní účinek v akutní fázi infarktu myokardu. Autoři sledovali vliv carvedilolu a metoprololu na neurovegetativní regulaci srdečního rytmu při akutním infarktu myokardu u pacientů, kteří byli léčeni perkutánní koronární intervencí (PCI). Použili metodu měření turbulence srdeční frekvence (sinusového srdečního rytmu) po komorové extrasystole.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky