Neurokognitivní účinky olanzapinu, risperidonu a haloperidolu u schizofreniků – jednoroční studie

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ačkoliv dosavadní studie poukazují na možný neurokognitivní účinek dnes užívaných antipsychotik, není dosud jasné, zda je tento účinek závislý na podávané látce, nebo zda se jedná o skupinový účinek. Jednoroční srovnávací studie nově hodnotí účinnost olanzapinu (n = 159), risperidonu (n = 158) a haloperidolu (n = 97), přičemž zlepšení stavu bylo možné pozorovat ve všech skupinách – při léčbě risperidonem a olanzapinem (p < 0,01) i haloperidolem (p = 0,04), přičemž mezi nimi nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl. Léčba atypickými antipsychotiky však byla spojena se zlepšením ve více oblastech (rychlost uvažování, pozornost, komunikace, učení, motorické funkce, paměť) v porovnání s haloperidolem (učení, paměť).

Ačkoliv dosavadní studie poukazují na možný neurokognitivní účinek dnes užívaných antipsychotik, není dosud jasné, zda je tento účinek závislý na podávané látce, nebo zda se jedná o skupinový účinek. Jednoroční srovnávací studie nově hodnotí účinnost olanzapinu (n = 159), risperidonu (n = 158) a haloperidolu (n = 97), přičemž zlepšení stavu bylo možné pozorovat ve všech skupinách – při léčbě risperidonem a olanzapinem (p < 0,01) i haloperidolem (p = 0,04), přičemž mezi nimi nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl. Léčba atypickými antipsychotiky však byla spojena se zlepšením ve více oblastech (rychlost uvažování, pozornost, komunikace, učení, motorické funkce, paměť) v porovnání s haloperidolem (učení, paměť).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky