Porovnání účinnosti mirtazapinu a fluoxetinu u pacientů s těžkou depresí

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

S cílem zhodnotit antidepresivní účinek a bezpečnost mirtazapinu byly jeho účinky porovnávány oproti fluoxetinu ve dvojitě zaslepené 8týdenní studii (n = 297) s pacienty s těžkou depresí. Mirtazapin v dávce 15–60 mg/den byl na základě hodnocení podle Hamiltonovy stupnice (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS) srovnatelně účinný jako fluoxetin 20–40 mg/den. Přesto však v 1. týdnu na léčbu mirtazapinem pozitivně reagoval větší počet pacientů – 9 % vs 0,7 % (p = 0,002); signifikantně větší počet responderů byl i podle stupnice MADRS (Montgomery-Āsberg Depression Rating Scale) na konci 2. týdne – 21,4 % vs 10,9 % (p = 0,03). Pacienti léčení mirtazapinem častěji popisovali výrazné zlepšení kvality spánku, avšak častěji přibývali na váze (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky