Risperidon v léčbě psychotické posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Psychotické projevy, jež často provázejí stresovou poruchu způsobenou válečným prostředím, mohou představovat poněkud svízelný medicínský problém z hlediska farmakoterapie, neboť běžně používaná antidepresiva mohou selhávat. Proto bylo v této indikaci nově zkoušeno podávání risperidonu (2–4 mg/den), který se ve 3. i 6. týdnu léčby osvědčil jako velmi účinný při redukci celkového skóre PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), či na stupnicích CGI (Clinical Global Impression) a PTSD-I (Posttraumatic Stress Disorder) v porovnání s hodnotami před zahájením terapie.

Psychotické projevy, jež často provázejí stresovou poruchu způsobenou válečným prostředím, mohou představovat poněkud svízelný medicínský problém z hlediska farmakoterapie, neboť běžně používaná antidepresiva mohou selhávat. Proto bylo v této indikaci nově zkoušeno podávání risperidonu (2–4 mg/den), který se ve 3. i 6. týdnu léčby osvědčil jako velmi účinný při redukci celkového skóre PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), či na stupnicích CGI (Clinical Global Impression) a PTSD-I (Posttraumatic Stress Disorder) v porovnání s hodnotami před zahájením terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky