Přidání olanzapinu k fluoxetinu u refrakterní generalizované úzkostné poruchy: placebem kontrolovaná studie

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Dosud bylo pouze velmi málo známo o možnostech další léčby pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou, kteří nereagovali (nebo reagovali nedostatečně) na iniciální podání standardní farmakoterapie. Proto byla nově provedena randomizovaná klinická studie porovnávající účinnost kombinace olanzapinu a fluoxetinu oproti samotnému fluoxetinu podávaných po 6 týdnů. Přidání olanzapinu vedlo k výraznému zvýšení počtu responderů, a to v hodnocení podle několika stupnic – CGI-S (Clinical Global Impression Scale), FET (Fisher’ Exact Test) či HAMA-A (Hamilton Anxiety Scale). Zlepšení klinického stavu v této skupině však bylo vykoupeno váhovým přírůstkem (11 kg vs –0,7 kg).

Dosud bylo pouze velmi málo známo o možnostech další léčby pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou, kteří nereagovali (nebo reagovali nedostatečně) na iniciální podání standardní farmakoterapie. Proto byla nově provedena randomizovaná klinická studie porovnávající účinnost kombinace olanzapinu a fluoxetinu oproti samotnému fluoxetinu podávaných po 6 týdnů. Přidání olanzapinu vedlo k výraznému zvýšení počtu responderů, a to v hodnocení podle několika stupnic – CGI-S (Clinical Global Impression Scale), FET (Fisher’ Exact Test) či HAMA-A (Hamilton Anxiety Scale). Zlepšení klinického stavu v této skupině však bylo vykoupeno váhovým přírůstkem (11 kg vs –0,7 kg).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky