Podávání mirtazapinu pacientům s chronickou bolestí a depresí

Číslo: 3 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Bolest, Psychiatrie

Souhrn

Celkem 594 pacientů s diagnózou syndromu chronické bolesti v délce trvání alespoň 3 měsíce a současně s diagnózou deprese bylo sledováno za účelem vyhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti léčby mirtazapinem v otevřené, observační studii trvající 6 týdnů. Bylo zaznamenáno statisticky významné snížení bolesti v celkovém souboru studie (p < 0,0001). Podíl pacientů bez bolesti nebo s mírnou bolestí se statisticky významně zvýšil, bez ohledu na věk nebo příznaky bolesti. Došlo rovněž ke zlepšení u dalších průvodních poruch, jako jsou poruchy spánku, vznětlivost a pocit vyčerpanosti. Mirtazapin byl ve studii dobře snášen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky