Clopidogrel v neurologii

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Autoři - působiště: Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati a Ústav zdravotnických studií, Univerzita T. Bati, Zlín

Souhrn

Clopidogrel je thienopyridinový derivát, který je představitelem podskupiny protidestičkových léčiv užívaných v sekundární prevenci ischemických iktů (IS) a tranzitorních ischemických atak (TIA), a to podskupiny inhibitorů adenosindifosfátových (ADP) receptorů. Byl uveden na trh v roce 1998 jako bezpečnější varianta ticlopidinu.

Clopidogrel je thienopyridinový derivát, který je představitelem podskupiny protidestičkových léčiv užívaných v sekundární prevenci ischemických iktů (IS) a tranzitorních ischemických atak (TIA), a to podskupiny inhibitorů adenosindifosfátových (ADP) receptorů. Byl uveden na trh v roce 1998 jako bezpečnější varianta ticlopidinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky