Léčba metastazujícího karcinomu kolorekta fixní kombinací tegafur + uracil

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je čtvrtou nejrozšířenější malignitou na světě. V incidenci tohoto nádoru je Česká republika u mužů na prvním místě v Evropě, u žen pak na čtvrtém místě za Maďarskem, Norskem a Německem. V roce 2003 bylo v České republice hlášeno 4 568 nových případů kolorektálního karcinomu u mužů a 3 306 u žen.

Kolorektální karcinom (CRC) je čtvrtou nejrozšířenější malignitou na světě. V incidenci tohoto nádoru je Česká republika u mužů na prvním místě v Evropě, u žen pak na čtvrtém místě za Maďarskem, Norskem a Německem. V roce 2003 bylo v České republice hlášeno 4 568 nových případů kolorektálního karcinomu u mužů a 3 306 u žen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky