Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal
1prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
1 III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Hypertenze je onemocnění s vysokou prevalencí a incidencí v populaci. Nedávný přehled epidemiologických studií provedených v Severní Americe a Evropě v letech 1986 až 1999 ukázal, že hypertenzí (při definici ≥ 140/90 mm Hg nebo při antihypertenzní terapii) trpí 44 % populace ve věkovém rozmezí 35–74 let v Evropě a 28 % v Severní Americe. Přes poměrně široké povědomí a edukaci o této diagnóze je léčena jen třetina pacientů, a uspokojivé úpravy krevního tlaku dosahuje opět jen asi jedna třetina léčených.

Hypertenze je onemocnění s vysokou prevalencí a incidencí v populaci. Nedávný přehled epidemiologických studií provedených v Severní Americe a Evropě v letech 1986 až 1999 ukázal, že hypertenzí (při definici ≥ 140/90 mm Hg nebo při antihypertenzní terapii) trpí 44 % populace ve věkovém rozmezí 35–74 let v Evropě a 28 % v Severní Americe. Přes poměrně široké povědomí a edukaci o této diagnóze je léčena jen třetina pacientů, a uspokojivé úpravy krevního tlaku dosahuje opět jen asi jedna třetina léčených.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky