Pegfilgrastim

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
1 MUDr. Jiří Slíva
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Chemoterapie zůstává i na počátku 21. století hlavní léčebnou možností u velké části zhoubných nádorů lidského organismu. Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) pak představuje zásadní, na dávce závislou orgánovou toxicitu podané moderní cytostatické léčby, která i přes nesporné pokroky v posledních letech nedokáže zničit nádorové buňky bez dočasného poškození ostatních fyziologických buněk a tkání, a to zejména těch, jež mají vyšší podíl dělících se buněk (krvetvorná tkáň, epitely a další).

Chemoterapie zůstává i na počátku 21. století hlavní léčebnou možností u velké části zhoubných nádorů lidského organismu. Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) pak představuje zásadní, na dávce závislou orgánovou toxicitu podané moderní cytostatické léčby, která i přes nesporné pokroky v posledních letech nedokáže zničit nádorové buňky bez dočasného poškození ostatních fyziologických buněk a tkání, a to zejména těch, jež mají vyšší podíl dělících se buněk (krvetvorná tkáň, epitely a další).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky