Kombinovaná léčba hypertenze

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Autoři - působiště: Pracoviště preventivní kardiologie IKEM, Praha

Souhrn


Hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním – v České republice postihuje jednu třetinu dospělé populace ve věku 25–64 let.1 V řadě epidemiologických studií bylo prokázáno, že hypertenze je závažným rizikovým faktorem pro ICHS, srdeční selhání, cévní mozkové příhody, renální selhání a ischemickou chorobu dolních končetin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky