Postavení nízkomolekulárních heparinů (enoxaparinu) v léčbě akutního koronárního syndromu bez elevací úseků ST

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie
Autoři: Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň

Souhrn

Heparin je standardem antikoagulační léčby akutního koronárního syndromu (AKS). Postavení nízkomolekulárních heparinů (LMWH) v léčbě akutního koronárního syndromu bez elevací úseků ST (NSTE-AKS) definované doporučeními Evropské kardiologické společnosti z roku 2003 doznalo určité změny. Je to důsledkem větší dostupnosti perkutánní koronární intervence (PCI), především zkracující se doby do jejího provedení, a nikoliv změněného názoru na přednosti LMWH.

Heparin je standardem antikoagulační léčby akutního koronárního syndromu (AKS). Postavení nízkomolekulárních heparinů (LMWH) v léčbě akutního koronárního syndromu bez elevací úseků ST (NSTE-AKS) definované doporučeními Evropské kardiologické společnosti z roku 2003 doznalo určité změny. Je to důsledkem větší dostupnosti perkutánní koronární intervence (PCI), především zkracující se doby do jejího provedení, a nikoliv změněného názoru na přednosti LMWH.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky