Význam letrozolu v adjuvantní léčbě nepokročilého karcinomu prsu premenopauzálních žen. Zamyšlení nad studií BIG 1-98

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Autoři - působiště: Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn

V naší republice onemocní každoročně karcinomem prsu na 5 000 žen, v celosvětovém měřítku dosahuje jejich počet jednoho milionu.1 Přibližně 60–80 % těchto nádorů vykazuje pozitivitu pro hormonální receptory (HR), tj. ER a/nebo PgR (ER – receptor pro estrogeny, PgR – receptor pro progesteron). Vzhledem k tomu, že přítomnost ER v nádorové tkáni predikuje odpověď na hormonální léčbu, považují se nemocné s pozitivitou ER (ER+) za ty, které odpovídají na endokrinní léčbu.

V naší republice onemocní každoročně karcinomem prsu na 5 000 žen, v celosvětovém měřítku dosahuje jejich počet jednoho milionu.1 Přibližně 60–80 % těchto nádorů vykazuje pozitivitu pro hormonální receptory (HR), tj. ER a/nebo PgR (ER – receptor pro estrogeny, PgR – receptor pro progesteron). Vzhledem k tomu, že přítomnost ER v nádorové tkáni predikuje odpověď na hormonální léčbu, považují se nemocné s pozitivitou ER (ER+) za ty, které odpovídají na endokrinní léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky