Cetuximab v kombinaci s radioterapií v léčbě nádorů hlavy a krku

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Do léčby lokoregionálního pokročilého skvamózního karcinomu hlavy a krku se v poslední době kromě standardní chirurgie a radioterapie prosazuje i podávání cytostatik, zejména v kombinaci s radioterapií (chemoradioterapie). U buněk epiteliálních nádorů (včetně nádorů hlavy a krku) dochází ke zvýšené aktivaci receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR).

Do léčby lokoregionálního pokročilého skvamózního karcinomu hlavy a krku se v poslední době kromě standardní chirurgie a radioterapie prosazuje i podávání cytostatik, zejména v kombinaci s radioterapií (chemoradioterapie). U buněk epiteliálních nádorů (včetně nádorů hlavy a krku) dochází ke zvýšené aktivaci receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky