Do léčby lokoregionálního pokročilého skvamózního karcinomu hlavy a krku se v poslední době kromě standardní chirurgie a radioterapie prosazuje i podávání cytostatik, zejména v kombinaci s radioterapií (chemoradioterapie). U buněk epiteliálních nádorů (vč

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V roce 2004 byly publikovány výsledky studie Intergroup Exemestane Study (IES), které ukázaly přínos exemestanu podávaného po 2–3leté iniciální adjuvantní léčbě tamoxifenem. U pacientek po menopauze s časným karcinomem prsu, které byly léčeny 2–3 roky tamoxifenem a poté byly převedeny na léčbu exemestanem, bylo zaznamenáno prodloužení období bez známek onemocnění (disease-free survival – DFS), a to o 91,5 % ve větvi s exemestanem oproti 86,8 % ve větvi s tamoxifenem (p < 0,0001) po 37 měsících sledování.

V roce 2004 byly publikovány výsledky studie Intergroup Exemestane Study (IES), které ukázaly přínos exemestanu podávaného po 2–3leté iniciální adjuvantní léčbě tamoxifenem. U pacientek po menopauze s časným karcinomem prsu, které byly léčeny 2–3 roky tamoxifenem a poté byly převedeny na léčbu exemestanem, bylo zaznamenáno prodloužení období bez známek onemocnění (disease-free survival – DFS), a to o 91,5 % ve větvi s exemestanem oproti 86,8 % ve větvi s tamoxifenem (p < 0,0001) po 37 měsících sledování.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky