Prevence kardiovaskulárních příhod antihypertenzní léčbou: amlodipin ± perindopril vs atenolol ± bendroflumethiazid – studie ASCOT-BPLA

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze je v hospodářsky rozvinutých zemích jednou z nejvýznamnějších příčin předčasných úmrtí obyvatel, a přitom příčin zbytečných, neboť přínos léčby antihypertenzivy v rámci prevence kardiovaskulární morbidity a mortality je dobře znám. V časných klinických studiích byl zaznamenán zjevný nedostatek v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, který je připisován nevýhodám použitých diuretik a β-blokátorů.

Hypertenze je v hospodářsky rozvinutých zemích jednou z nejvýznamnějších příčin předčasných úmrtí obyvatel, a přitom příčin zbytečných, neboť přínos léčby antihypertenzivy v rámci prevence kardiovaskulární morbidity a mortality je dobře znám. V časných klinických studiích byl zaznamenán zjevný nedostatek v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, který je připisován nevýhodám použitých diuretik a β-blokátorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky