NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) provedl aktualizaci doporučení pro farmakologickou léčbu hypertenze

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Publikované pokyny aktualizují doporučení pro farmakologickou léčbu hypertenze obsažené v původních guidelines NICE, které byly zveřejněny v srpnu 2004. Hlavním stimulem pro přepracování doporučení byly výsledky nových studií a zejména zveřejnění výsledků studie ASCOT v září 2005, které prokázaly, že léčba hypertoniků amlodipinem ± perindoprilem je významně účinnější v primární prevenci kardiovaskulárních příhod ve srovnání s léčbou atenololem ± bendroflumethiazdem.

Publikované pokyny aktualizují doporučení pro farmakologickou léčbu hypertenze obsažené v původních guidelines NICE, které byly zveřejněny v srpnu 2004. Hlavním stimulem pro přepracování doporučení byly výsledky nových studií a zejména zveřejnění výsledků studie ASCOT v září 2005, které prokázaly, že léčba hypertoniků amlodipinem ± perindoprilem je významně účinnější v primární prevenci kardiovaskulárních příhod ve srovnání s léčbou atenololem ± bendroflumethiazdem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky