Antihypertenzní účinek irbesartanu a predikce odpovědi na léčbu při hypertenzi spojené s obezitou

Číslo: 4 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze spojená s obezitou se velmi obtížně léčí a je spojena s významně zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod. Irbesartan se osvědčil při léčbě hypertenze komplikované diabetem 2. typu nebo nefropatií. Byl proto reálný předpoklad, že se osvědčí i při hypertenzi komplikované obezitou.

Hypertenze spojená s obezitou se velmi obtížně léčí a je spojena s významně zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod. Irbesartan se osvědčil při léčbě hypertenze komplikované diabetem 2. typu nebo nefropatií. Byl proto reálný předpoklad, že se osvědčí i při hypertenzi komplikované obezitou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky