Rekombinantní lidský růstový faktor pro keratinocyty (rHuKGF) – palifermin: současný stav klinického použití

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.
MUDr. Tomáš Skácel
Autoři - působiště: I. interní hemato-onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Mukositida jako poškození orální části gastrointestinálního traktu je jednou z nejčastějších komplikací cytostatické a radiační léčby. Patogeneticky se nejedná jen o přímé poškození epitelu, ale o komplexní proces, který zahrnuje oxidativní stres, aktivaci řady transkripčních faktorů – např. jaderného faktoru kB (NF-kB), interakci řady cytokinů (TNF-a, IL-1, IL-6), mikrovaskulární poškození, indukci apoptózy v oblasti epitelu, ale i v dalších částech slizniční bariéry.

Mukositida jako poškození orální části gastrointestinálního traktu je jednou z nejčastějších komplikací cytostatické a radiační léčby. Patogeneticky se nejedná jen o přímé poškození epitelu, ale o komplexní proces, který zahrnuje oxidativní stres, aktivaci řady transkripčních faktorů – např. jaderného faktoru kB (NF-kB), interakci řady cytokinů (TNF-a, IL-1, IL-6), mikrovaskulární poškození, indukci apoptózy v oblasti epitelu, ale i v dalších částech slizniční bariéry.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky